Ziyaretinizin amacı nedir?İngilizce What is the purpose of your visit?
Nasıl Okunur? Wat iz the pöpıs ov yo vizit?
Zaman Simple Present Tense