İneceğim zaman bildirir misiniz?İngilizce Will you tell me when to get off?
Nasıl Okunur? Vil yu tel mi ven tu get of?
Zaman Future Tense