Cam açmamın bir sakıncası var mı?İngilizce Do you mind if I open the window?
Nasıl Okunur? Du yu maynd if ay opın du vindov?
Zaman Simple Present Tense