Ziyaretinizin amacı nedir?

What is the purpose of your visit?

Lütfen pasaportunuzu gösterin

Please show your passport

Nereye gidiyorsunuz?

Where are you going?

Hangi otobüs hasteneye gider?

Which bus goes to the hospital?

Otobüs terminaline nasıl gidebilirim?

How Can I get to bus station?

Hava alanına gitmem gerekiyor

I need to go to the airport

Birinci sınıf bir bilet istiyorum.

I would like to a first class ticket.

Biletimi değiştirmek istiyorum

I want to change my ticket

Bir sonraki uçuş ne zaman?

When is the next flight?

Pencere tarafında bir koltuk istiyorum

I'd like to have a window seat

İş için geldim

I came for holiday

Uçak saat kaçta kalkıyor?

When does the plane take off?

Çantamı yanıma alabilir miyim?

Can I take this bag with me?

Döviz bürosu nerede?

Where is the change office?

Pasaport kontrol noktası nerede?

Where is the passport control point?

Taksi durağı nerede?

Where is the taxi station?

İki günlük araba kiralamak istiyorum

I'd like to rent a car for 2 days

Hangisi daha ucuz?

Which one is cheap?

Kış lastiği var mı?

Does it have winter tires?

Navigasyon cihazı var mı?

Does it have a navigation system?

Ne kadar ödeyeceğim?

How much will I pay?

Rehberle birlikte gezmek istiyorum.

I want to sightsee with a tourist guide.

Bir fotoğrafımı çekebilir misiniz?

Could you take a photo of me, please?

Fotoğraf çekebilir miyim?

May I take photos?

Giriş ücreti ne kadar?

How much is the entrance fee?

Yakında mı?

Is it nearby?

Uzak mı?

Is it far away?

Bu şehri çok beğendim

I liked the city very much.

Oraya yaya olarak gidebilir miyim?

Can I go there on foot?

En yakın hastane nerede?

Where is the nearest hospital?

Hangi taraftan gitmeliyim?

Which direction should I go?

Yolumu kaybettim

I lost my way

Yardım edebilir misiniz?

Could you help me?

Harita üzerinde gösterebilir misiniz, Lütfen?

Could you show it on map, Please?

Bu caddenin adı nedir?

What is the name of this street?

Şehir merkezine hangi otobüs gidiyor?

Which bus goes to the center of city?

Merkeze kaç durak kaldı?

How many stops are there to the city center?

Bir sonraki durağın adı nedir?

What is the next stop's name?

Nereden inmeliyim?

Where should I get off?

Treni kaçırdım

I missed the train

Bir sonraki otobüs 10 dakika sonra geliyor.

Next bus comes 10 minutes later

Son otobüs kaçta?

When is the last bus?

Boş musunuz?

Are you free?

Beni otele götürür müsünüz?

Take me to the hotel, please?

Burada durabilir misiniz?

Could you stop here?

Bana şehri gezdirir misiniz?

Could you show around the city?

Daha hızlı gidebilir misiniz?

Can you drive faster?

Beni biraz bekleyebilir misiniz?

Could you wait for me for a moment?

Ne kadar ödeyeceğim?

How much will I pay?

Para üstü kalsın

Keep the change

Benzin istasyonu nerede?

Where is the petrol station?

Arabamın benzini bitti

I have ran out of petrol

Arabam bozuldu

My car is out of order

Çekici çağırınız lütfen

Please call a tow truck

Hemen tamir edebilir misiniz?

Could you please fix it immediately, Please?

Araba kiralamak istiyorum

I want to rent a car

Ne tür yakıt konulmalı?

What kind of fuel should it be filled

Araba kiralamanın günlüğü ne kadar?

How much does renting a car cost for a day?

Depozito alıyor musunuz?

Do you want money in advance?

Türkiye'ye paket göndermek istiyorum

I would like to send a package to Turkey

Telefon etmem gerek

I need to call

Yakınlarda telefon var mı?

is there any phone round here?

Cep telefonunuzu verir misiniz?

Could you give me your phone number?

Lütfen yavaş konuşun

Please speak slowly

Lütfen numaramı yazar mısınız?

Please write down my number

Yakınlarda internet kafe var mı?

Is there an internet cafe nearby?

İnterneti kullanabilir miyim?

Can I use the internet?

Saat ücreti ne kadar?

How much for an hour?

Yardım edin lütfen

Please help me

Biletimi başka tarihe değiştiremedim

I could not change my ticket to an other date

Valizimi takside unuttum

I forgot my luggage in the taxi

Paramı çaldılar

Someone stole my money.

Polisi aramalısın

You should call the police

Bir suç ihbar etmek istiyorum

I want to inform a crime

Biri beni takip ediyor

Someone is following me

Beni dövdüler

I was beaten

Ben suçlu değilim

I am not guilty

Oraya arabayla gitmek ne kadar zaman alır?

How long does it take to get there by car?

Cam açmamın bir sakıncası var mı?

Do you mind if I open the window?

Nereye uçuyorsunuz?

Where are you flying to?

Pardon, alışveriş merkezinin nerede olduğunu söyleyebilir misiniz?

Excuse me, could you tell me where the mall is?

Ne ile seyehat etmeyi tercih edersiniz?

What would you prefer to travel?

Her sabah otobüse mi binersiniz?

Do you take a bus every morning?

Acele etmezsen vapura yetişemezsin

If you don't hurry up, you can't catch the boat

Bu istasyonda trenden inebilirsin

You can get off the train at this station

Burada ne kadar duracağız?

How long will we stop here?

Ne zaman Kalkıyoruz?

When will we leave?

Bilet gişesi nerede?

Where is the ticket office?

Afedersiniz, bu yer boş mu?

Excuse me, is this seat taken?

Burası hangi istasyon?

Which station is this?

Pencereyi açabilir miyim?

May I open the window?

İneceğim zaman bildirir misiniz?

Will you tell me when to get off?

Bunlar benim eşyalarım değil

This isn't my luggage

Zamanında varacak mıyız?

Are we going to be on time?

Önümüzdeki şehre kaç km var?

How many kilometers is it to the next city?

Cep telefonunuzu kullanabilir miyim?

Can I use your mobile phone?

20 nolu kapı nerede ?

Where is the Gate twenty?

Uçak ne zaman gelecek?

When will plane arrive?

Pasaport kontrolü nerededir?

Where is the passport control?

İyi yolculuklar

Have a nice journey

Havalimanına otobüs servisiniz var mı?

Have you a shuttle to the airport?

Uçak sadece haftaya var

There is flight only in the next week

Biletimde kapı numarası yok

My ticket has no gate number

Biznıs sınıfında boş koltuk var mı?

Is there a free seat in business class?

Benim Ankara'dan aktarmalı uçuşum var

I have a connecting flight from Ankara

Beşinci kapıya nasıl gidebilirim

How can I go 5th gate?