Nereniz ağrıyor?

where does it hurt?

Lütfen ambulans çağırın!

Please call an ambulance!

Hastayım

I am sick

Başım dönüyor

I feel dizzy

Daha iyi hissediyorum

I feel better

Lütfen ambulans çağırın

Please, call an ambulance

Lütfen doktor çağırın

Please, cal a doctor

En yakın hastane nerede?

Where is the nearest hospital?

En yakın eczane nerede?

Where is the nearest drug store?

Oğlum hasta

My son is ill.

Türkçe konuşan bir doktora ihtiyacım var

I need a doctor who can speak Turkish

İlaçlarım bitti

I have run out my medications

Kardeşim yaralandı

My brother has been injured

Kalp krizi geçiriyorum

I am having a heart attack

Ağzınızı açın

Open your mouth

Kan grubunuz nedir?

What is your blood type?

Kan grubum 0 RH -

My blood type is 0- (0 Negative)

Ne zamandır bu şikayetiniz var?

How long have you had this problem?

Bir kaç gün dinlenmeniz gerekiyor

You should take a rest for a few days

Daha sonra tekrar gelmelisiniz

You should come again later

Sırt ağrım var

I have a back pain

Sürekli öksürüyorum

I have got a cough persistently

Ateşim var

I have fever

Bu ilacı almak için reçete gerekiyor mu?

Is it necessary to have a prescription to buy that medicine?

Ağrı kesici almak istiyorum

I would like to buy a painkiller

Öksürük için bir ilaç almak istiyorum

I want to buy a medicine for cough

Bu haplerı nasıl kullanmalıyım?

How should I take this pills?

Bu ilaçları günde 2 kere alın

Take this drugs two times a day

Dişim ağrıyor

I have got toothache

Dişimin çekilmesini istemiyorum

I don't want my tooth to be extracted

Dişim kırıldı

My tooth has been broken

Kanal tedavisi yapın lütfen

I need a root canal treatment, please

Baş ağrım var. İlaç verebilir misiniz?

I have a headache. Can you give me a medicine?