Bu otel kaç yıldızlı?İngilizce How many stars does this hotel have?
Nasıl Okunur? Hau meni staaz daz dis houtel haev?
Zaman Simple Present Tense