Hoş geldiniz!

Welcome!

Nasıl yardımcı olabilirim?

How can I help you?

Otelde rezervasyonum var

I have a reservation at hotel

Bu otel kaç yıldızlı?

How many stars does this hotel have?

Hastaneye yakın bir otel istiyorum

I'd like to have a hotel nearby the hospital

Bana tek kişilik bir oda lazım

I need a single room

Odanın fiyatı nedir?

What's the price of the room?

Kahvaltı fiyata dahil m?

Is the breakfast included in the price?

Oda numarası kaç?

What's the room number?

Odayı görebilir miyim?

May I see the room?

Daha büyük bir oda var mı?

Is there a bigger room?

Ödemeyi ayrılırken yapmak istiyorum

I'd like to make the payment while checking-out

NAkit ödeyeceğim

I will pay in cash

Beş gün kalmayı düşünüyorum

I'm planning to stay for 5 days

Lütfen garsonu gönderin

Please send the waiter

Odayı temizler misiniz?

Could you clean the room, please?

Beni saat 8'de uyandırın lütfen?

Please wake me up at 8

Kahvaltı saat kaçta bitiyor?

When does the breakfast end?

Hesabımı hazırlar mısınız?

Could you prepare the bill, please?

Bavullar için birini gönderin lütfen

Please send someone over for the luggage

Herşey için teşekkürler

Thanks for everything

Palm sokağı nerede biliyor musun?

Do you know where palm street is?

Bir otel tavsiye edebilir misiniz?

Can you recommend a hotel?

Otelin özel havuzu var mı?

Does the hotel have a private pool?

Değerli eşyaları nereye bırakabiliriz?

Where can I leave valuable items?

Kahvaltı servisi nerede?

Where is the breakfast served?

Bana ucuz bir otel önerebilir misiniz?

Could you recommend me a cheap hotel?

Boş odanız var mı?

Have you got any vacant rooms?

Bir oda ayırtmıştım

I had reserved a room

Odanın bir günlüğü ne kadar?

How much a day is the room?

Daha önceden bu otelde kalmıştım

I have stayed in this hotel before

Nereden telefon edebilirim?

Where can I make a phone call?

Anahtarımı odamda unuttum

I have forgotten my keys in my room

30 numaralı odanın anahtarı, lütfen

The key to room number 30, please

Bu akşam ayrılıyoruz

We are leaving tonight

Arabamı nerede bırakabilirim?

Where can I leave my car?

Lütfen temiz havlu getirir misiniz?

Could you bring me a clean towel?

Beni arayan oldu mu?

Did anyone ask for me?

Biri sizi görmek istiyor

Someone wants to see you

Yatak çarşafımı değiştirin lütfen

Please change the bed-sheets

Haritasız adresi nasıl bulabildin?

How could you find the address without a map?

Neden geceye kadar burada kalacağız?

Why will we stay here until night?

Bu otelin güzel manzarası var

This hotel has a good view

Anahtarımla odamı açamadım

I couldn't open my room with my key

Odamda havlu yok

There is no towel in my room

Çantalarımızı odamıza getirebilir misiniz?

Could you bring our bags to our room?

Yarın saat 10'da çıkış yapacağım

I will make a check-out tomorrow at 10 o'clock

Bu odayı 3 günlük istiyorum

I want this room for 3 days