Ödeme hemen malın tesliminde yapılacakİngilizce Payment will be cash on delivery
Nasıl Okunur? Paeymınt wil be kaeş on dilivıry
Zaman Future Tense