Hesabı size faks ile göndereceğizİngilizce We will send the account via fax
Nasıl Okunur? Vi vil send dı ıccount viya faeks
Zaman Future Tense