Çalışma izniniz var mı?İngilizce Have you got a work permit?
Nasıl Okunur? Hev yu got e wö:k pö:mit?
Zaman Simple Present Tense