Burada 3 yıl çalışacağımİngilizce I'm going to work here for 3 years
Nasıl Okunur? Aym gouing tu wo:k hiı fo: tiri yi:ız
Zaman Future Tense