Ödeme hemen malın tesliminde yapılacak

Payment will be cash on delivery

Sipariş etmek isteriz

We would like to give an order

Firmanın sahibi kim?

Who is the owner of the firm?

Firmanız ne iş yapıyor?

What does your firm deal with?

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

Which countries do you export to?

Evrakları ne zaman alabiliriz.

When could we take the records?

Ödeme koşullarını konuşmamız lazım.

We need to discuss payment terms

Fiyatlarınız bize yüksek geldi

Your prices are too high for us

Fiyatı biraz düşürün

Please, make a discount

Siparişin ödeme tutarı nedir?

What is the payment amount of the order?

Ödeme iki hafta içinde yapılacaktır.

Payment will be made in two week's time

Sizden yazılı onay bekliyoruz

We are waiting your consent in writing

Malesef bunu kabul edemeyiz

Unfortunately, We can't accept it

Hesabı size faks ile göndereceğiz

We will send the account via fax

Müdürle görüşmek istiyorum

I want to speak to the manager

Lütfen geldiğimiz söyler misiniz?

Will you please tell him I've come?

Buyrun CV'im

Here is my CV

Kime başvurayım

Who shall I ask for?

Çalışma izniniz var mı?

Have you got a work permit?

Randevunuz var mı?

Do you have an appoitment?

Sizi bekliyor mu?

Is he expecting you?

2 yıldır bu alanda deneyimliyim

I have been experinced in this field for 2 years

Bu alanda bana güvenebilirsiniz

You can trust me in this field

Burada 3 yıl çalışacağım

I'm going to work here for 3 years

Saat ücretiniz ne kadar?

How much do you earn an hour?

Öğle tatili ne kadar?

How long is the lunch break?

Bugün fazla mesai yapmak istiyorum

I want to do overtime today.

Bu nasıl yapılır?

How is this done?

Yemekhane nerededir?

Where is the dining room?

Otobüsü kaçırdım

I missed the bus

Dün hastaydım

I was sick yesterday

Kendimi iyi hissetmiyorum

I don't feel well.

Özür dilerim geciktim

I am sorry, I'm late

Özel bir şirkette çalışıyorum

I work in a private company

Bugün ofise neden gidiyorsun?

Why are you going to the office today?

Toplantıya başlayın 7 civarı gelirim

Begin to the meeting. I will come around seven

Ofisteki işleri çözmek zorundayım

I must solve a lot of work in the office

Yarın toplantı için ankarada olacağız

We will be in Ankara for the meeting

Toplantıya zamanında gelemiyorum. Çünkü çok trafik var

I can't come to the meeting on time because There is much traffic

Bu maili bugün gönderemeyiz

We can't send this email today

Bugün toplantımız yok

We have not meeting today

Bugün biraz erken çıkabiliriz

We can leave a little early today

İşini iyi yapmıyor. Gelecek ay kovulacak

He doesn't his work good. He will fired next month

Niye geç saate kadar burada kalmak zorundayız?

Why must we stay here until late hours?

Projeyi yarın teslim etmemiz gerekiyor

We must deliver the project tomorrow