Tekrar eder misiniz?İngilizce Could you repeat it?
Nasıl Okunur? Kud yu ripit it?
Zaman Simple Present Tense