Sözlükte gösterir misiniz?İngilizce Could you show it to me in the dictionary?
Nasıl Okunur? Kud yu şıou it tu mi in dı dikşınıri?
Zaman Simple Present Tense