Haftasonları genelde nereye gitmeyi tercih edersin?İngilizce Where do you usually prefer to go on weekends?
Nasıl Okunur? We:ır du yu yujuli pürfö: tu gou on vuikends?
Zaman Simple Present Tense