Biletleri nereden alabiliriz?İngilizce Where can we get tickets?
Nasıl Okunur? Ve:ır kaen vi get tikits?
Zaman Simple Present Tense