Would Konu Anlatımı Konu Anlatımı"Would" arzu, niyet veya olasılık gibi çeşitli fikirleri ifade etmek için kullanılan modal bir fiildir. Ayrıntılı açıklamalarla birlikte nasıl kullanıldığına dair bazı örnekler:

Kullanım Alanları:

 • Bir istek veya tercihi ifade etmek için: "I would rather stay home tonight than go to the party." Bu örnekte, "would", bir seçeneği diğerine tercih etme isteğini veya tercihini ifade etmek için kullanılır.

 

 • Bir niyeti veya planı ifade etmek için: "We would like to have a picnic on Sunday, weather permitting." Bu örnekte, bir niyeti veya planı ifade etmek için "would" kullanıldı, ancak bunun başka faktörlere bağlı olduğu uyarısı yapıldı.

 

 • Koşullu bir durumu ifade etmek gerekirse: "If I had the money, I would buy a new car." Bu örnekte, belirli bir koşulun sağlanmasına bağlı bir durumu ifade etmek için "would" kullanılmıştır.

 

 • Geçmişte tekrarlanan bir alışkanlığı veya eylemi ifade etmek için: "When I was a student, I would always study for my exams." Bu örnekte, geçmişte düzenli olarak meydana gelen bir alışkanlığı veya tekrarlanan eylemi ifade etmek için "would" kullanılmıştır.

 

 • Kibarca bir ricada bulunmak için: "Would you please be quiet? I'm trying to concentrate." Bu örnekte "would", birinden kibar bir istekte bulunmak için kullanılır.

 

 • Third Conditional: , geçmişteki varsayımsal bir durumdan bahsetmek için kullanılan bir tür koşul cümlesidir. if yan tümcesinde geçmiş mükemmel zaman ve ana yan tümcede koşullu mükemmel kullanılarak oluşturulur. Üçüncü koşulda "would" un nasıl kullanıldığına dair bazı örnekler:

 

 • Third Conditional Örnekleri:
  "If I had known you were coming, I would have baked a cake." Bu örnekte "would have" geçmişte, konuşmacının gerekli bilgiye sahip olmaması nedeniyle gerçekte gerçekleşmemiş varsayımsal bir durumu (kek pişirme) ifade etmek için kullanılmıştır.

 

 • "If she had studied harder, she would have passed the exam." Bu örnekte, geçmişte (sınavı geçmek) özne gerekli eylemi yapmadığı için gerçekte gerçekleşmemiş varsayımsal bir durumu ifade etmek için "would have" kullanılmıştır.

 

 • "If it had rained yesterday, we would have stayed home." Bu örnekte "would have", geçmişte koşul (yağmur) oluşmadığı için aslında gerçekleşmeyen varsayımsal bir durumu (evde kalma) ifade etmek için kullanılır.