Simple Present Tense Konu AnlatımıThe Simple Present Tense ingilizcedeki bir kaç present tense formundan biridir. Alışkanlıkları, değişmeyen durumları, genel gerçekleri ve sabit düzenlemeleri tanımlamak için kullanılır. Bu zamanı oluşturmak oldukça basittir. Fill'in 1. formu kullanılır yalnız 3. tekil şahıs için fiil'in sonuna s takısı eklenir.

Kullanım Alanları:

 • Alışkanlıkları, genel gerçekleri, tekrarlanan eylemleri ve değişmez durumları, duyguları ve istekleri anlatırken.
 • Tekrarlayan eylem ve olaylar
 • Genel Gerçekler
 • Talimat verirken yada yön tarif ederken
 • Şuan veya gelecekteki önceden belirlenmiş durumlarda 
 • Hikaye Anlatımlarında
   
Not: Geniş zaman şuan gerçekleşen olaylar için kullanılmaz!
Örnekler:
 • Alışkanlıklar
  She drinks coffee at breakfast. - O kahvaltıda kahve içer.
  He only eats meat. - O sadece et yer.
  They read newspaper regularly. - Onlar düzenli olarak gazete okurlar.
 • Tekrarlayan eylem ve olaylar
  We camp every month - Her ay kamp yaparız.
  She goes to school every weekday - O hafta içi hergün okula gider.
  They drive to Antalya every summer. - Her yaz Antalya'ya giderler.
 • Genel Gerçekler
  The sun rises from the east. - Güneş doğudan doğar
  His Father is american - Babası amerikalıdır.
 • Talimat verirken yada yön tarif ederken
  You walk for twenty five meters, then you turn right. - 25 metre yürü sonra sağa dön.
 • Şuan veya gelecekteki önceden belirlenmiş durumlarda 
  Her father arrives tomorrow. - Babası yarın geliyor
  Your driver`s license exam starts at 10.00. -  Ehliyet sınavınız saat 10'da başlıyor
 • Hikaye Anlatımlarında
  The man gets in his car. - Adam aracına biner.

Cümle Yapıları " Go ":

Olumlu Soru Olumsuz
I go Do I go? I do not go
You go Do you go? You do not go
He goes Does he go? He does not go
She goes Does she go? She does not go
It goes Does it go? It does not go
We go Do we go? We do not go.
They go Do they go? They do not go.

Notlar:

 • 3. tekil şahıs için fiiller s takısı alırlar.
  He thinks,
  She needs,
  He writes,
  She thinks.
   
 • 3. tekil şahıs için Negatif ve soru formlarında s takısı kalkar does yardımcı fiili gelir.
  She wants to write. 
  Does she want to write?
  She does not want to write.
   
 • Y harfiyle biten filler ies şeklinde takı alırlar. İstisna olarak y harfinden önce sesli harfi varsa yine sadece s takısı alır.
  Fly => Flies, Cry => Cries 
  Play => Plays, Pray => Prays
   
 • -ss, -x, -sh, -ch ile biten fiiler sonuna es takısı alırlar.
  He passes
  She catches
  He fixes
  It pushes
   
Örnekler:
 • He goes to school every morning. - O hergün okula gider
 • She writes Spanish. - O ispanyolca yazar
 • They mixes the sand and the water. - Onlar kum ile suyu karıştırırlar
 • He tries to do it - O yapmayı deniyor
 • She enjoys playing the guitar. - O gitar çalmaktan zevk alır
 • I often go to the gym. - Sık sık spor salonuna giderim. 
 • We don't get on the train - Biz trene binmeyiz