Simple Past Tense Konu AnlatımıThe Simple Past Tense şu andan önce tamamlanmış eylemlerden bahsederken kullanılır. Yakın geçmiş veya uzak geçmiş olabilir. Eylemin süresinin önemi yoktur
 

Not: Geçmiş zaman cümlelerinde zaman ifadeleri yer alabilir.
Örnekler:
 • He lived in Turkey - O Türkiye'de yaşadı
 • I graduated from university in 2008 - Üniversiteden 2008 yılında mezun oldum
 • I didn't go to school yesterday - Dün okula gitmedim
 • I went to the theatre last week - Geçen hafta tiyatroya gittim
 • My uncle lived in France a long time ago - Amcam uzun zaman önce Fransa'da yaşadı

Cümle Yapıları:

Olumlu Soru Olumsuz
I walked Did I walk? I did not walk
You walked  Did you walk? You did  not walk
He walked Did he walk? He did not walk
She walked Did she walk? She did es not walk
It walked Did it walk? It did not walk
We walked Did we walk? We did not walk.
They walked Did they walk? They did not walk
Not: Geçmiş zamanda fiil düzenli fiilerde "ed" takısı alırken düzensiz fiilerin kendi 2. ve 3. halleri bulunmaktadır. Bunları ezberlemek gerekmektedir. Bazı fiilerin ise tüm halleri aynıdır.
Fiil 1. Hali 2. Hali 3. Hali
Yemek Eat Ate Eaten
Kesmek Cut Cut Cut
Yürümek Walk Walked Walked

Örnekler:

 • I ate chicken yesterday - Dün tavuk yedim
 • She forgot her wallet - O cüzdanını unuttu
 • I walked home 2 days ago - 2 gün önce eve yürüdüm
   
Not: Olumsuz ve soru cümlelerinde fiil tekrar 1. haline döner ve did yardımcı fiili cümleye eklenir
Not: Bazı cümlelerde lastweek, yesterday, 2 hours ago gibi zaman ifadeleri yer almayabilir. Cümlenin geçmiş zamanda yaşandığı cümle aktarılırken ima edilir.

Örnekler:

 • Did you do your homework yesterday ? - Dün ödevini yaptın mı ?
 • I didn't go to school last week - Geçen hafta okula gitmedim
 • She did not answer her phone - O telefonuna cevap vermedi