Present Perfect Continuous Tense Konu AnlatımıThe Present Perfect Continuous Tense Yakın Geçmişte başlayıp günümüzde de devam eden eylemlerde kullanırız.
 

Cümle Yapıları: have / has been + Ving

Olumlu Soru Olumsuz
I have been watching Have I been watching? I haven't been watching
You have been watching Have You been watching? You haven't been watching
He has been watching Has He been watching? He hasn't been watching
She has been watching Has She been watching? She hasn't been watching
It has been watching Has It been watching? It hasn't been watching
We have been watching Have We been watching? We haven't been watching
They have been watching Have They been watching? They haven't been watching

 

Örnekler:

  • I have been living here for 3 years. - 3 yıldır burada yaşıyorum.
  • She has been studying lesson for 2 hours - 2 saattir ders çalışıyor.
  • I have been learning english for 1 year. -  1 yıldır ingilizce öğreniyorum
  • He has been waiting for him for 15 minutes. - 15 dakikadır onu bekliyor.
  • I have been running for the last 1 hour. - Son 1 saattir koşuyorum
  • He have been working since morning. - Sabah'tan beri çalışıyor.
  • What have you been doing ? - Neler yapıyorsun? (Son zamanlarda neler yapıldığı soruluyor)
  • I have been feeling exhausted lately - Son zamanlarda çok yorgun hissediyorum

 

Not: Sometimes,once, twice,three times, ever, never, always, rarely, just, yet gibi zaman zarfları bu zamanla kullanılmazlar.