Past Perfect Continuous Tense Konu AnlatımıThe Past Perfect Continuous Tense Geçmişte yaşanmış 2 eylemden ilkini anlatırken bu zamanı kullanırız ancak bu 2. eylem'in bir süredir devam ediyor olması gerekiyor.
 

Cümle Yapıları: had + been + Ving

Olumlu Soru Olumsuz
I had been watching  Had I been watching ?  I hadn't been watching 
You had watching  Had You been watching ? You hadn't been watching 
He had watching  Had He been watching ? He hadn't been watching 
She had watching  Had She been watching ? She hadn't been watching 
It had watching  Had It been watching ? It hadn't been watching 
We had watching  Had We been watching ? We hadn't been watching 
They had watching  Had They been watching ? They hadn't been watching 

 

Örnekler:

  • I had been doing my homework. When My father came home. Babam eve geldiğinde ben ödevimi yapıyordum.
  • She had been working as a teacher for twenty years when she got retired - O emekli olduğunda 20 senedir öğretmen olarak çalışıyordu.
  • When I got to the cinema They had been watching the movie for 20 minutes. - Ben sinemaya gittiğimde onlar filmi 20 dakikadır izliyorlardı.
  • He had been waiting at the train station for one hour when the train finally came. - Tren sonunda geldiğinde o tren istasyonunda 1 saattir bekliyordu.
  • I had been searching for an answer for 2 hours When I found the solution. - Çözümü bulduğumda 2 saattir cevap arıyordum.
  • Had you been cleaning the house since morning ? - Sabah'tan beri evi mi temizliyordun ?
  • The ground is wet. I think It had been raining last night. - Yerler ıslak  galiba dün gece yağmur yağıyordu.

 

Not: Past perfect Continuous ile Past Continuous tense arasındaki fark ise Past Continuous'ta 2 eylem'den biri diğerini kesiyordur. Past Perfect Continuous'ta ise ardı ardına gerçekleşen olaylar anlatılır.

Örnek

  • It was raining When I left the house - Bu cümlede evden çıktığında yağmur devam ediyordu.
  • It had been raining When I left the house - Bu cümlede ise evden çıktığında yağmur yoktu yerler ıslaktı ve yağmurun yağıyor olduğu anlaşıldı.