Past Continuous Tense Konu AnlatımıPast Continuous Tense geçmişte başlamış ve bir süre devam etmiş eylemleri anlatırken bu zamanı kullanırız.
 

Cümle Yapıları " Was / Were + Ving":

Olumlu Soru Olumsuz
I was reading Was I reading? I was not reading
You were reading Were you reading? You were not reading
He was reading Was he reading? He was not reading
She was reading Was she reading? She was not reading
It was reading Was it reading? It was not reading
We were reading Were we reading? We were not reading.
They were reading Were they reading? They were not reading.

Örnekler: 

  • He was playing piano When His mother came home - Annesi eve geldiğinde o piyano çalıyordu.
  • It was snowing 2 days ago. - 2 gün önce kar yağıyordu. 
  • What was she saying ? - Ne söylüyordu ? 
  • She was riding a bike. - O bisiklet kullanıyordu. 
  • Who was taking a shower - Kim duş alıyordu ?
  • They weren't working on monday. - Onlar pazartesi günü çalışmıyorlardı.
  • Was I snoring last night ? - Geçen gece horluyor muydum ?