Future Perfect Tense Konu AnlatımıThe Future Perfect Tense Gelecekte tamamlanmasını beklediğimiz durumlar için kullanırız
 

Cümle Yapıları: will + have  + V3

Olumlu Soru Olumsuz
I will have watched Will I have watched? I will not have watched
You will have watched Will You have  watched? You will not have watched
He will have watched Will He have  watched? He will not have watched
She will have watched Will She have  watched? She will not havewatched
It will have watched Will It have  watched? It will not have watched
We will have watched Will We have  watched? We will not have watched
They will have watched Will  They have  watched? They will not have watched

 

Örnekler:

  • I will have learned Spanish in 1 year. 1 yıl için ispanyolca öğrenmiş olacağım
  • I will have slept When you came home. Sen eve geldiğinde ben uyumuş olacağım
  • She will have been in New York by this time next year. Sene'ye bu zamanlar New York'ta olmuş olacak.
  • She won’t have cleaned her room before 7. Saat 7'den önce odasını temizlemiş olmayacak.
  • Will you have completed your report by tomorrow. Yarına kadar raporunu tamamlamış olacak mısın ?
  • The city will have changed 5 years later - 5 yıl sonra şehir çok değişmiş olacak.
  • I will have bought a new car in 2 years - 2 yıl içinde yeni bir araba almış olacağım